یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
چشم پزشکی
فارس

بهترین دکتر چشم پزشکی فارس

دکتر محمد رضا رازقی نژاد
 • دکتر محمد رضا رازقی نژاد

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان خلیلی , بیمارستان شهید دستغیب , درمانگاه شهید مطهری
دکتر محمد قنبری
 • دکتر محمد قنبری

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خ زند،نبش 20متری سینماسعدی ،مجتمع پزشکی
دکتر محمد قنبری نوبندگانی
 • دکتر محمد قنبری نوبندگانی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، جنب بانک تجارت، ساختمان پزشکان
دکتر محمد هادی محب زاده
دکتر محمد هادی نگهداری پور
 • دکتر محمد هادی نگهداری پور

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی)، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان روزبهان
دکتر ذاکر محمدی
 • دکتر ذاکر محمدی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خ فلسطین ،جنب نمایشگاه اتومبیل نگین ،ساختمان یاقوت
دکتر محمود جعفری
 • دکتر محمود جعفری

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان مدرس، میدان ولیعصر، ساختمان پاساژ ولیعصر، طبقه سوم
دکتر مرجان طیاری
 • دکتر مرجان طیاری

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب کوچه 43، جنب بانک تجارت، ساختمان فارس، طبقه چهارم
دکتر معصومه اقتداری
دکتر منیر شاد دل
 • دکتر منیر شاد دل

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک به بیمارستان شفا، ساختمان مهر، طبقه ششم
مشاوره انلاین با بهترین متخصص چشم پزشکی