یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
اصفهان
غدد، رشد و متابولیسم

پزشکان متخصص غدد، رشد و متابولیسم اصفهان

دکتر روح اله نریمانی
 • دکتر روح اله نریمانی

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • اصفهان : کلینیک بیمارستان محمد منتظری نجف
  اصفهان : کلینیک بیمارستان اشرفی خمینی
  اصفهان: کلینیک بیمارستان 9 دی منظریه
  اصفهان ‌: کلینیک بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان
  اصفهان: کلینیک بیمارستان امین اصفهان
پوریا همدانی
 • پوریا همدانی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
علی کچویی
 • علی کچویی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ آمادگاه ،ساختمان گلدیس
محمداسماعیل اکبری
 • محمداسماعیل اکبری

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، وزارت بهداشت و درمان
محمدرضا میرزایی
 • محمدرضا میرزایی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان مجتمع پزشکی میلاد
منصور سیاوش دستجردی
 • منصور سیاوش دستجردی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، چهارراه فلسطین،ساختمان حکیم،طبقه دوم
منوچهر محمد بیگی
 • منوچهر محمد بیگی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، اماذگاه مجتمع گلدیس
مهین هاشمی پورزواره
 • مهین هاشمی پورزواره

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر،ساختمان 152
نادر طاهری
 • نادر طاهری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی،روبروی بنیادشهید،ساختمان 21
جعفر شادی
 • جعفر شادی

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
 • استان اصفهان، شهر کاشان، چهار راه آیت الله کاشانی بیمارستان نقوی
10 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها