یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
غدد، رشد و متابولیسم
اصفهان

بهترین متخصص غدد، رشد و متابولیسم اصفهان

دکتر پوریا همدانی
 • دکتر پوریا همدانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

دکتر علی کچویی
 • دکتر علی کچویی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ آمادگاه ،ساختمان گلدیس
دکتر محمداسماعیل اکبری
 • دکتر محمداسماعیل اکبری

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، وزارت بهداشت و درمان
دکتر محمدرضا میرزایی
 • دکتر محمدرضا میرزایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان مجتمع پزشکی میلاد
دکتر منصور سیاوش دستجردی
 • دکتر منصور سیاوش دستجردی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، چهارراه فلسطین،ساختمان حکیم،طبقه دوم
دکتر منوچهر محمد بیگی
 • دکتر منوچهر محمد بیگی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، اماذگاه مجتمع گلدیس
دکتر مهین هاشمی پورزواره
 • دکتر مهین هاشمی پورزواره

 • تخصص:

  متخصص کودکان,فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر،ساختمان 152
دکتر نادر طاهری
 • دکتر نادر طاهری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی،روبروی بنیادشهید،ساختمان 21
دکتر جعفر شادی
 • دکتر جعفر شادی

 • تخصص:

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان ( اندوکرینولوژی )

 • استان اصفهان، شهر کاشان، چهار راه آیت الله کاشانی بیمارستان نقوی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص غدد، رشد و متابولیسم