یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

بهترین فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین (هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان)

دکتر رمضان علی شریفیان
 • دکتر رمضان علی شریفیان

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، پ. 59، بیمارستان ساسان
دکتر سید اسداله موسوی
 • دکتر سید اسداله موسوی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، کارگر شمالی (امیرآباد)، بالاتر از پمپ بنزین، بیمارستان شریعتی
دکتر سید امیرحسین امامی
 • دکتر سید امیرحسین امامی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، خراسان، خ. لرزاده، درمانگاه لرزاده
دکتر سید امیرحسین امامی
 • دکتر سید امیرحسین امامی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، خراسان، خ. لرزاده، درمانگاه لرزاده
دکتر سید امیرحسین امامی
 • دکتر سید امیرحسین امامی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، خراسان، خ. لرزاده، درمانگاه لرزاده
دکتر سید رضا صفایی
 • دکتر سید رضا صفایی

 • تخصص:

  فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، بلوار کشاورز ( الیزابت )، خیابان فلسطین ( کاخ )، بن بست نادر، پلاک 231
دکتر سید رضا صفایی نودهی
 • دکتر سید رضا صفایی نودهی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر سید ضیاالدین لطیف زاده
 • دکتر سید ضیاالدین لطیف زاده

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، آزادی، خ. قریب، نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان سانترال 2
دکتر سید ضیاالدین لطیف زاده
 • دکتر سید ضیاالدین لطیف زاده

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، آزادی، خ. قریب، نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان سانترال 2
دکتر سید ضیاالدین لطیف زاده
 • دکتر سید ضیاالدین لطیف زاده

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، آزادی، خ. قریب، نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان سانترال 2