یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

بهترین فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین (هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان)

دکتر داود منادی زاده
 • دکتر داود منادی زاده

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 7، مطهری (تخت طاووس)، خ. میرعماد، ک. دوم، پ. 7
دکتر داود منادی زاده
 • دکتر داود منادی زاده

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 7، مطهری (تخت طاووس)، خ. میرعماد، ک. دوم، پ. 7
دکتر رضا خلیلی
 • دکتر رضا خلیلی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان کردستان، شهر سنندج، خیابان کشاورز نرسیده به چهار راه ساختمان پزشکان رازی
دکتر رضا شاهسونی
 • دکتر رضا شاهسونی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت 11،ساختمان مهستان
دکتر رضا ملایری
 • دکتر رضا ملایری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 3، شریعتی، بالاتر از خیابان میرداماد، پ. 1186، واحد 6
دکتر رضا ملایری
 • دکتر رضا ملایری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 3، شریعتی، بالاتر از خیابان میرداماد، پ. 1186، واحد 6
دکتر رضا وجدانی
 • دکتر رضا وجدانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
دکتر رمضان علی شریفیان
 • دکتر رمضان علی شریفیان

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر رمضان علی شریفیان
 • دکتر رمضان علی شریفیان

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر رمضان علی شریفیان
 • دکتر رمضان علی شریفیان

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی