یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )
کردستان

بهترین دکتر فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان کردستان

دکتر برهان مرادویسی
 • دکتر برهان مرادویسی

 • تخصص:

  فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان کردستان، شهر سنندج، پاساژ صدف، طبقه دوم، واحد ۱8
دکتر بایزید قادری
 • دکتر بایزید قادری

 • تخصص:

  فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان کردستان، شهر سنندج، خ پاسداران
دکتر رضا خلیلی
 • دکتر رضا خلیلی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان کردستان، شهر سنندج، خیابان کشاورز نرسیده به چهار راه ساختمان پزشکان رازی
دکتر فرزاد کمپانی
 • دکتر فرزاد کمپانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان کردستان، شهر سنندج، خ پاسداران