یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
همدان

بهترین متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی همدان

دکتر علی تجزیه چی
 • دکتر علی تجزیه چی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان همدان ، شهر همدان، آرامگاه بوعلی، ساختمان نور
دکتر محمد قاسمی
 • دکتر محمد قاسمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان پزشکان شماره یک، طبقه پائین
دکتر محمدرضا نیکو
 • دکتر محمدرضا نیکو

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان پارس، طبقه همکف