یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
مرکزی

بهترین متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی استان مرکزی

دکتر مجتبی عیسی خانی
  • دکتر مجتبی عیسی خانی

  • تخصص:

    متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

  • استان مرکزی، شهر شازند، شهرک مهاجران، فاز 1، چهارراه نیلوفر، مجتمع نیلوفر