یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی خراسان رضوی

دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی
  • دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی

  • تخصص:

    متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

  • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، مفتح 14 ، مقابل بیمارستان هاشمی نژاد ، ساختمان اندیشه