یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خون و سرطان
بوشهر

بهترین متخصص خون و سرطان بوشهر

دکتر ابراهیم عصفوری
 • دکتر ابراهیم عصفوری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی
دکتر ابراهیم عصفوری
 • دکتر ابراهیم عصفوری

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی
دکتر محمدرضا روان بد
 • دکتر محمدرضا روان بد

 • تخصص:

  متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، کوچه بانک تجارت مرکزی