یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان
تهران

بهترین فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان تهران

دکتر امید صالح پور
 • دکتر امید صالح پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم ( اکولوپلاستی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368
دکتر امید صالحپور
 • دکتر امید صالحپور

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید قدوسی، بیمارستان 504 ارتش
دکتر رضا اسدی
 • دکتر رضا اسدی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16
دکتر رضا اسدی
 • دکتر رضا اسدی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16
دکتر زهرا عرفانی
 • دکتر زهرا عرفانی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان فلسطین، پلاک 39
دکتر صدیقه چینی چیان
 • دکتر صدیقه چینی چیان

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، خ ولی عصر کوچه علی ولدی پ 8 و بلوار اشرفی اصفهانی کوچه سوم پ 6
دکتر صدیقه چینی چیان
 • دکتر صدیقه چینی چیان

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، خ ولی عصر کوچه علی ولدی پ 8 و بلوار اشرفی اصفهانی کوچه سوم پ 6
دکتر علی رضایی شکوه
 • دکتر علی رضایی شکوه

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، میدان قزوین، بیمارستان فارابی
دکتر علیرضا خداییانی
 • دکتر علیرضا خداییانی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به میدان ونک، مرکز چشم ونک، ک.پ : 15179
دکتر علیرضا خداییانی
 • دکتر علیرضا خداییانی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان

 • استان تهران، شهر تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به میدان ونک، مرکز چشم ونک، ک.پ : 15179