یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان

پزشکان متخصص خوزستان

حشمت الله توکل
 • حشمت الله توکل

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص ریه
 • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان امام خمینی، بخش ریه
سید حمید برسی
 • سید حمید برسی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص ریه
 • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان امام خمینی، بخش ریه
2 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها