یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

بهترین دکتر متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

دکتر اسماعیل توحیدی
 • دکتر اسماعیل توحیدی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان شیهادی، شماره 270
دکتر اسماعیل توحیدی
 • دکتر اسماعیل توحیدی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 4، تهرانپارس، فلکه سوم، بیمارستان تهرانپارس
دکتر اسماعیل دارابی
 • دکتر اسماعیل دارابی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، پ. 183، بیمارستان پارس
دکتر اسماعیل صفایی نیلی
 • دکتر اسماعیل صفایی نیلی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر اسماعیل مجدد
 • دکتر اسماعیل مجدد

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان دستگردی، خیابان پیروز شرقی، پلاک 21، طبقه سوم
دکتر اسماعیل نصیری اسکویی
دکتر اصغر امین فرشیدمهر
 • دکتر اصغر امین فرشیدمهر

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان آفریقا، بلوار ناهید شرقی، پلاک 23
دکتر اصغر حشم بان
 • دکتر اصغر حشم بان

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، بیمارستان امام خمینی
دکتر اصغر خلج زاده
 • دکتر اصغر خلج زاده

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، بزرگراه همت، نرسیده به بزرگراه چمران، بیمارستان میلاد
دکتر اصغر یوسفی معقول
 • دکتر اصغر یوسفی معقول

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 21، بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، خ. عبیدی، جنب پادگان 15 خرداد، درمانگاه صنیع خانی