یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

بهترین دکتر متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

دکتر ابوالفضل مقدس زاده
دکتر ابوالقاسم امیری
 • دکتر ابوالقاسم امیری

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان ایتالیا، بیمارستان مصطفی خمینی
دکتر اتابک نجفی
 • دکتر اتابک نجفی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، م. کاج، خ. سرو شرقی، نرسیده به میدان فرهنگ، بیمارستان پارسیان
دکتر اتابک نجفی
 • دکتر اتابک نجفی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا
دکتر احتشام اوحدی
 • دکتر احتشام اوحدی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، بین چهارراه مشیر فاطمی و سه راه نمازی
دکتر احسان سامی
 • دکتر احسان سامی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان پارس
دکتر احسان صادقی شهرکی
 • دکتر احسان صادقی شهرکی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان اسکندری جنوبی، تقاطع امام خمینی، پلاک 166
دکتر احمد اروجلو
 • دکتر احمد اروجلو

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 7، شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، پ. 144، بیمارستان پاسارگاد
دکتر احمد اکبرزاده یزدی
دکتر احمد امینی هرندی