یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

بهترین دکتر متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

دکتر ابراهیم داهیم
 • دکتر ابراهیم داهیم

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، بیمارستان سینا
دکتر ابراهیم دهقانی دستجردی
دکتر ابراهیم ذاکر
 • دکتر ابراهیم ذاکر

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 4، نارمک، خ. آیت، نرسیده به خیابان فرجام، ساختمان کیان، ط. اول، واحد 1
دکتر ابوالحسن سادات رضاعی
دکتر ابوالحسن فدایی
 • دکتر ابوالحسن فدایی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه مادر و کودک غدیر
دکتر ابوالفضل حسین زاده
 • دکتر ابوالفضل حسین زاده

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان نیاوران، بیمارستان فرهنگیان
دکتر ابوالفضل حسین زاده
 • دکتر ابوالفضل حسین زاده

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 14، 17 شهریور، خ. ابن سینا، م. کلانتری، خ. کرمان، بیمارستان مردم
دکتر ابوالفضل سرو
 • دکتر ابوالفضل سرو

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، بیمارستان امام خمینی
دکتر ابوالفضل عرفانی راد
 • دکتر ابوالفضل عرفانی راد

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، بیمارستان مدرس
دکتر ابوالفضل غلامرضایی