یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
گوارش و کبد
خراسان رضوی

بهترین دکتر گوارش و کبد خراسان رضوی

دکتر حسن‌ سعادت‌ نیا
 • دکتر حسن‌ سعادت‌ نیا

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، خ‌عارف‌5
دکتر حسن‌ وثوقی نیا
 • دکتر حسن‌ وثوقی نیا

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کلاهدوز
دکتر خسرو نوربخش‌
 • دکتر خسرو نوربخش‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، نبش‌عارف‌
دکتر داود شریفی
 • دکتر داود شریفی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، اول‌پرستار
دکتر سعید یزدچیان‌
 • دکتر سعید یزدچیان‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، قبل‌م‌ تقیآباد
دکتر شهین‌ سعادتیان‌
 • دکتر شهین‌ سعادتیان‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، بین‌پاستوروقائم‌
دکتر عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌
 • دکتر عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، 3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
دکتر کاظم‌ امینی
 • دکتر کاظم‌ امینی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌اطبا
دکتر سید حسن هاشمیان
 • دکتر سید حسن هاشمیان

 • تخصص:

  متخصص بیماری های گوارش و کبد

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان پزشکان
مشاوره انلاین با بهترین متخصص گوارش و کبد