یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
گوارش و کبد
کرمان

بهترین دکتر گوارش و کبد کرمان

دکتر محمدجواد زاهدی
 • دکتر محمدجواد زاهدی

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، خیابان ابوحامد،ساختمان مهرگان
دکتر صدرالدین لهسایی
 • دکتر صدرالدین لهسایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، خیابان استقلال ساختمان پزشکان استقلال
دکتر صدیف درویش مقدم
 • دکتر صدیف درویش مقدم

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، چهارراه طهماسب آباد،ساختمان زکریا
دکتر محمد جواد زاهدی
 • دکتر محمد جواد زاهدی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، خیابان ابوحامد،ساختمان مهرگان
دکتر مهدی سید میرزایی
 • دکتر مهدی سید میرزایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، خیابان استقلال،ساختمان پزشکان حکیم
دکتر نادیه بنی اسدی
 • دکتر نادیه بنی اسدی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر کرمان، ابتدای بلوار جهاد،ساختمان پزشکان ثامن الحجج،طبقه سوم
دکتر وحید میرزایی
 • دکتر وحید میرزایی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان کرمان ، شهر رفسنجان، بلوار طالقانی،بعد از چهارراه امیر کبیر غربی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص گوارش و کبد