یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
گوارش و کبد

پزشکان متخصص گوارش و کبد خوزستان

اسکندر حاجیانی
 • اسکندر حاجیانی

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ، مجتمع قائم
نوذر درستانی
 • نوذر درستانی

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ
سید هاشم میرمومن
 • سید هاشم میرمومن

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان خوانساری
3 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها