یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
اصفهان

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ارولوژی اصفهان

دکتر علی رضایی کوجانی
 • دکتر علی رضایی کوجانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خانه اصفهان پنج طبقه طبقه اول پ 1
دکتر عنایت اله ایزدی
 • دکتر عنایت اله ایزدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی ،روبروی بیمارستان سینا
دکتر فرج اله هدایت
 • دکتر فرج اله هدایت

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی ،کوچه پارکینگ انقلاب
دکتر فرزان حیدری
 • دکتر فرزان حیدری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، امادگاه روبروی داروخانه اصفهان داخل کوچه مجتمع پزشکی میلاد
دکتر فرزین قدسی بروجنی
 • دکتر فرزین قدسی بروجنی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، چهارراه فلسطین ،خ آمادگاه ،کوچه بوعلی
دکتر فرهاد تدین
 • دکتر فرهاد تدین

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان آمادگاه، طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی
دکتر فرهاد تدین نجف آبادی
 • دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه ،ساختمان بوعلی طبقه همکف
دکتر فریدون رضوانی اردستانی
 • دکتر فریدون رضوانی اردستانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی جنب ام ار ای ساختمان هزاره طبقه سوم واحد 32 تلفن 2239899
دکتر فضل اله ضیایی
 • دکتر فضل اله ضیایی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه ،ساختمان پزشکان
دکتر کیا نوری مهدوی
 • دکتر کیا نوری مهدوی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، شمس آبادی جنب داروخانه سینا مجتمع اراد