یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
اصفهان

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ارولوژی اصفهان

دکتر حسین سعیدی نژاد
 • دکتر حسین سعیدی نژاد

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر حمید مزدک
 • دکتر حمید مزدک

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ میر،روبروی داروخانه نقش جهان ،ت 6629333
دکتر حمید مکتوبیان پوربهارانچی
 • دکتر حمید مکتوبیان پوربهارانچی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر اول خ هشت بهشت غربی ساختمان سارا طبقه سوم
دکتر سعید بهجتی
 • دکتر سعید بهجتی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ آمادگاه مجتمع گلدیس
دکتر سید مسعود سجادی
 • دکتر سید مسعود سجادی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، پل بزرگمهر،اول خ بزرگمهر،ساختمان 152
دکتر سید مهدی ابطحی
 • دکتر سید مهدی ابطحی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه ،نرسیده به چهارراه فلسطین ،بن بست بوعلی ،
دکتر شهرام طاهری
 • دکتر شهرام طاهری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی،ساختمان سروش
دکتر شهرزاد بنایی
 • دکتر شهرزاد بنایی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس آبادی،چهارراه قصر،مجتمع قصرنور
دکتر شیوا صیرفیان
 • دکتر شیوا صیرفیان

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خ شمس ابادی ،جنب اورژانس عیسی بن مریم
دکتر عبداله عبدالهی
 • دکتر عبداله عبدالهی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، اول آمادگاه ،ساختمان گلدیس ،طبقه اول