یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ارولوژی خراسان رضوی

دکتر سید رحیم تقوی رضوی زاده
دکتر سید وهاب بنکداری
 • دکتر سید وهاب بنکداری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، فلکه سراب، ابتدای خیابان چمران، ساختمان 45
دکتر علی اصغر یارمحمدی
 • دکتر علی اصغر یارمحمدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مدرس، بالای داروخانه رضا
دکتر علی شمسا
 • دکتر علی شمسا

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌پزشکان‌
دکتر علیرضا حاکمی برآبادی
دکتر علیرضا گلشن
 • دکتر علیرضا گلشن

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • مشهد ،خیابان ابن سینا،روبروی بیمارستان امام رضا،ابن سینا 1،ساختمان پزشکان حکیم،طبقه پنجم
دکتر غلامرضا عباس‌ زاده‌
دکتر فریدون‌ شاملو
 • دکتر فریدون‌ شاملو

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مطهری جنوبی
دکتر محمد تقی نگین‌ تاج‌
دکتر محمد خدابخشیان‌
 • دکتر محمد خدابخشیان‌

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، نبش‌بهشت‌