یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
گلستان

بهترین متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی) استان گلستان

دکتر بهروز قاضی مقدم
 • دکتر بهروز قاضی مقدم

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان گلستان، شهر گرگان، ولیعصرساختمان سینا،ط 3
دکتر حمیدرضا تجردی
دکتر عارف عمیدی
 • دکتر عارف عمیدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان گلستان، شهر گرگان، پاساژ لاله،ط 2 ،واحد 217
دکتر عباس فانی
 • دکتر عباس فانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان گلستان، شهر گرگان، ولیعصرپاساژ لاله
دکتر کیانوش کر
 • دکتر کیانوش کر

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان گلستان، شهر بندر ترکمن، میدان شهرداری
دکتر محمد اعیانی فرد
 • دکتر محمد اعیانی فرد

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان گلستان، شهر گرگان، ولیعصرپاساژ ایرانشهر
دکتر محمدجعفر کیانی
دکتر موسی باغچه سرائی
 • دکتر موسی باغچه سرائی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان گلستان، شهر گرگان، خ ولیعصر ساختمان سینا