یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
فارس

بهترین متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی) استان فارس

دکتر کیومرث ایزدپناه
 • دکتر کیومرث ایزدپناه

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • فارس - فسا - خیابان حافظ - ساختمان امیر - طبقه ۳
دکتر ابراهیم امیر قاسمی
 • دکتر ابراهیم امیر قاسمی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان مشیر فاطمی، نبش خیابان اردیبهشت، ساختمان پرتو کلینیک، طبقه اول
دکتر ابوطالب ابراهیم پور
 • دکتر ابوطالب ابراهیم پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه سوم
دکتر احمد اعجاز
 • دکتر احمد اعجاز

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان قصر دشت، خیابان رحمت آباد، ساختمان بزرگمهر، طبقه اول
دکتر بهمن گشتاسبی
 • دکتر بهمن گشتاسبی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند
دکتر بیژن دانشمندی
 • دکتر بیژن دانشمندی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، نبش هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه ششم
دکتر پرهام مسعودی
 • دکتر پرهام مسعودی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و شهید فقیهی (صورتگر)، روبروی بانک سپه، ساختمان پزشکان فارس، طبقه پنجم
دکتر پرویز خواجه دهی
 • دکتر پرویز خواجه دهی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند، طبقه همکف
دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی
 • دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به هتل پارس، ساختمان سعادت، طبقه سوم
دکتر حمید حق شناس
 • دکتر حمید حق شناس

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان هفت تیر(20متری سینما سعدی)، کوچه شهید عبائیان، ساختمان دی، طبقه پنجم