یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
سیستان و بلوچستان

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ارولوژی سیستان و بلوچستان

دکتر افسانه مسرت
 • دکتر افسانه مسرت

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان خیام ساختمان پزشکان میلاد
دکتر امین افشاری مقدم
 • دکتر امین افشاری مقدم

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، خ بعثت روبروی داروخانه هیرمند
دکتر حمیدرضا عرب
 • دکتر حمیدرضا عرب

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ امام خمینی تقاطع مولوی جنب رضویه
دکتر غلامرضا منصوری
 • دکتر غلامرضا منصوری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ خیام ،ساختمان پزشکان مرکزی روبروی کلنیک شفا
دکتر فرامرز فاضلی
 • دکتر فرامرز فاضلی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ مدرس،جنب مرکزطب تصویری،ساختمان پزشکان آتیه،طبقه دوم
دکتر مجید کریمی
 • دکتر مجید کریمی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیام روبروی مسجد مکی ساختمان پزشکان خیام
دکتر مهدی مودی
 • دکتر مهدی مودی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، خ بعثت،طبقه فوقانی درمانگاه شفا