یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص داخلی
یزد

بهترین متخصص داخلی استان یزد

دکتر احمد ضفعتی
 • دکتر احمد ضفعتی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان مجیبیان
دکتر احمد فربد
دکتر احمد فرید
 • دکتر احمد فرید

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان یزد، شهر یزد، ضلع غربی میدان باهنر
دکتر رویا قمی میبدی
 • دکتر رویا قمی میبدی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، کلینیک بیمارستان مجیبیان
دکتر سید محمدکاظم حاجی میرزاده
دکتر ضیااله بوترابی
 • دکتر ضیااله بوترابی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، کوچه هتل اردیبهشت، کوچه فرخی، پلاک 28
دکتر محمد صالحی
 • دکتر محمد صالحی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان یزد، شهر یزد، ابتدای خیابان بسیج، پلاک 365
دکتر محمد کریمی بدر آبادی
دکتر محمدحسین رسول زادگان
دکتر محمود محمدزاده
 • دکتر محمود محمدزاده

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، بن بست شیخ داود