یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص داخلی
گلستان

بهترین متخصص داخلی استان گلستان

دکتر امید عبدالهی
 • دکتر امید عبدالهی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان گلستان- شهرستان گنبد کاووس- مجتمع بابایی - طبقه۲- واحد۶۵
دکتر اداله ولی نژاد
دکتر امیر هوشنگ پورخانی
 • دکتر امیر هوشنگ پورخانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت 31،ساختمان سینا
دکتر آق اویلی پوری
دکتر حمیدرضا بذرافشان
دکتر حمیده اکبری
دکتر خسرو میرزایی
دکتر رضا شاهسونی
 • دکتر رضا شاهسونی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالغین ( هماتولوژی و انکولوژی بزرگسالان )

 • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت 11،ساختمان مهستان
دکتر سید امیرصدرالدین بنی کریمی