یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
متخصص داخلی

پزشکان متخصص داخلی خوزستان

اسماعیل حمادی
 • اسماعیل حمادی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش نظامی ساختمان عتابی پور
اله وردی جنگی
 • اله وردی جنگی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، چهارراه زند بین زند ورودکی جنب بانک
اله وردی جنگی
 • اله وردی جنگی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، چهارراه نادری، روبروی انتقال خون، کنار عینک نشاط
الهام شانه
 • الهام شانه

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی نبش خیابان حافظ شمالی مجتمع پزشکی قائم
جاسم جادر
 • جاسم جادر

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش مسلم
حسن جواهری
 • حسن جواهری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی بین نوذر وحافظ مجتمع پزشکی خوزستان
مریم حیاوی اهوازی
 • مریم حیاوی اهوازی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان کوی ماست، خیابان سیدجمال
رضا نقدی
 • رضا نقدی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر خرمشهر، چهارراه شهیدمطهری خ امام رضا
عبدالحسین ریاض
 • عبدالحسین ریاض

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان اباذر نبش خیابان مولوی
زیور شیرین پور
 • زیور شیرین پور

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • اهواز -کیان پارس-خیابان سروش غربی-فاز ۳-کلینیک سروش
سعید صدری نیا
 • سعید صدری نیا

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، کوی ملت نبش خ 8 اقبال جنب شیرینی فروشی کندو مجتمع محمدی طبقه اول
سید احمد اقبالی زارچ
 • سید احمد اقبالی زارچ

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان نادری ابتدای فردوسی مجتمع پزشکی میلاد طبقه دوم واحد 4
سید رضا بلادی بهبهانی
سید رضا بلادی بهبهانی
سید رضا مدرس موسوی
 • سید رضا مدرس موسوی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی خیابان کتانیاف مجتمع پزشکی سینا واحد51
79 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها