یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
اصفهان
فوق تخصص شبکیه

پزشکان فوق تخصص شبکیه اصفهان

محمدرضا اخلاقی
  • محمدرضا اخلاقی

  • تخصص:
    متخصص چشم ( افتالمولوژی )
  • فوق تخصص:
    فوق تخصص شبکیه
  • استان اصفهان، شهر اصفهان، میدان قدس-بیمارستان فیض
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها