یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص شبکیه
اصفهان

بهترین فوق تخصص شبکیه اصفهان

دکتر محمدرضا اخلاقی
  • دکتر محمدرضا اخلاقی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

  • استان اصفهان، شهر اصفهان، میدان قدس-بیمارستان فیض