یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
همدان
فوق تخصص شبکیه

پزشکان فوق تخصص شبکیه همدان

محمد رضا فامیل تخمه چی
  • محمد رضا فامیل تخمه چی

  • تخصص:
    متخصص چشم (افتالمولوژی)
  • فوق تخصص:
    فوق تخصص شبکیه
  • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی ساختمان دی ط 4
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها