یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص شبکیه
قزوین

بهترین فوق تخصص شبکیه قزوین

دکتر محمد مزارعی
  • دکتر محمد مزارعی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

  • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی،ساختمان بوعلی