یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
قزوین
فوق تخصص شبکیه

پزشکان فوق تخصص شبکیه قزوین

محمد مزارعی
  • محمد مزارعی

  • تخصص:
    متخصص چشم (افتالمولوژی)
  • فوق تخصص:
    فوق تخصص شبکیه
  • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی،ساختمان بوعلی
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها