یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
فوق تخصص شبکیه

پزشکان فوق تخصص شبکیه خوزستان

حبیب دژآگاه
  • حبیب دژآگاه

  • تخصص:
    متخصص چشم (افتالمولوژی)
  • فوق تخصص:
    فوق تخصص شبکیه
  • استان خوزستان، شهر اهواز، سلمان فارسی خ مولوی روبروی م سجاد
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها