یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
فوق تخصص شبکیه

پزشکان فوق تخصص شبکیه خراسان رضوی

میر نقی موسوی
 • میر نقی موسوی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص شبکیه
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، امام‌رضا، میدان ‌بیمارستان
میرنقی موسوی
 • میرنقی موسوی

 • تخصص:
  متخصص چشم (افتالمولوژی)
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص شبکیه
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ‌امام‌رضا، میدان ‌بیمارستان
2 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها