یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص شبکیه
خراسان رضوی

بهترین دکتر فوق تخصص شبکیه خراسان رضوی

دکتر میر نقی موسوی
  • دکتر میر نقی موسوی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، امام‌رضا، میدان ‌بیمارستان
دکتر میرنقی موسوی
  • دکتر میرنقی موسوی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ‌امام‌رضا، میدان ‌بیمارستان