یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی
خوزستان

بهترین متخصص عفونی خوزستان

دکتر احمد آبشتن
 • دکتر احمد آبشتن

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خ نادری، خ فردوسی، مجتمع میلاد
دکتر ساسان موگهی
 • دکتر ساسان موگهی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، سلمان فارسی،خ کتانباف،مجتمع سینا،طبقه دوم
دکتر عبداله صرامی
 • دکتر عبداله صرامی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خ مولوی بین خ نادری و کافی مجتمع پزشکی مولوی
دکتر غلامعلی اسلامی
 • دکتر غلامعلی اسلامی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر آبادان، خ امیری خ پرویزی مجتمع دل ارام طبقه دوم واحد7
دکتر محمد جعفر ید ید
دکتر شهرام عابدی
 • دکتر شهرام عابدی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر بهبهان، خ پیروز بین فلکه بیدبلند و مراحل ، روبروی گاراژ رفیعی
دکتر بابک مجلسی
دکتر جواد موزن
 • دکتر جواد موزن

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خوزستان، شهر دزفول، تقاطع طالقانی و آفرینش .مجتمع برج طبقه 2