یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
مرکزی
متخصص عفونی

پزشکان متخصص عفونی مرکزی

دکتر عادل فلاح قاجاری
احمدرضا عابدان پور
 • احمدرضا عابدان پور

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر ساوه، خیابان انقلاب، طبقه فوقانی رادیوژی راد
افشین بابایی همدانی
 • افشین بابایی همدانی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر اراک، خ شهید بهشتی، ساختمان پزشکان علوی، طبقه دوم
انوشیروان حکیم
 • انوشیروان حکیم

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر ساوه، خ امام جنب بانک ملی ک شفق ساختمان پزشکان مرکزی طبقه اول
صادق پزشکی
 • صادق پزشکی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر ساوه، خ سوم شعبان تقاطع انقلاب ساختمان مروارید
عادل فلاح
 • عادل فلاح

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر ساوه، خ شریعتی، مجتمع پزشکی کوثر، طبقه دوم
علی جورابچی
 • علی جورابچی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر اراک، خ شهید بهشتی میدان هقت تیر ساختمان پزشکان
معصومه صوفیان
 • معصومه صوفیان

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان مرکزی، شهر اراک، م هقت تیر اول کوچه شکرایی ساختمان دی
8 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها