یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
سیستان و بلوچستان
متخصص عفونی

پزشکان متخصص عفونی سیستان و بلوچستان

بهادر فرقانی
 • بهادر فرقانی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر چابهار، بلوار امام خمینی طبقه فوقانی درمانگاه سینا
حسین پورمعصومی
 • حسین پورمعصومی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، خ بعثت جنب داروخانه هامون
ساسان سمیعی رودی
 • ساسان سمیعی رودی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر سراوان، خ عدالت شمالی ساختمان پزشکان دهوار
سید حسن داودی
 • سید حسن داودی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر خاش، خ امام جنب داروخانه 15 خرداد
سید محمدرضا صفایی نودهی
 • سید محمدرضا صفایی نودهی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ خیام،جنب داروخانه درمان ،ساختمان میلاد طبقه دوم
کاظم صدیقی چافچیری
 • کاظم صدیقی چافچیری

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر ایرانشهر، خ نور شمالی ساختمان تخصصی دکتر مبارکی
محمد رضا تقوی
 • محمد رضا تقوی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، چهارراه ا خ بعثت
محمد رضاتقوی
 • محمد رضاتقوی

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، چهارراه دکترا خ بعثت
محمد هاشمی شهری
 • محمد هاشمی شهری

 • تخصص:
  متخصص عفونی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خ توحید ساختمان پزشکان علی ابن ابیطالب
نصیر احمد احمدی
10 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها