یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
مغز و اعصاب (نورولوژی)
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر مغز و اعصاب نورولوژی آذربایجان شرقی

دکتر احمد خلیلی
 • دکتر احمد خلیلی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی تربیت معلم، ساختمان پزشکان، شماره 717
دکتر اکبر فرزان نیا
 • دکتر اکبر فرزان نیا

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - طبقه اول
دکتر ایرج لطفی نیا
 • دکتر ایرج لطفی نیا

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور، مرکز آموزش درمانی اسدآبادی
دکتر ایوب امیدی
 • دکتر ایوب امیدی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید ،س پزشکان کسری
دکتر باقر وفایی
 • دکتر باقر وفایی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امام خمینی، جنب کتابفروشی نیما، ایستگاه بالاحمام
دکتر بهلول اصغری
 • دکتر بهلول اصغری

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه ارک، طبقه فوقانی پاساژ ارک
دکتر پریچهر احمدی
 • دکتر پریچهر احمدی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، تقاطع طالقانی، روبروی بانک مسکن، س امروز
دکتر توفیق درخشان
 • دکتر توفیق درخشان

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب مسجد حاج غناد، ساختمان شاهین
دکتر جواد یوسفی
 • دکتر جواد یوسفی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، ساختمان صفا، طبقه دوم
دکتر حبیب کارنبخش زاده
 • دکتر حبیب کارنبخش زاده

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور، ساختمان پزشکان، طبقه 3
مشاوره انلاین با بهترین متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)