یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان نورولوژی خراسان رضوی

دکتر عباس‌ قریب‌
  • دکتر عباس‌ قریب‌

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی )

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، قبل‌ م‌ تقی آباد
دکتر کاظم‌ غفاری
  • دکتر کاظم‌ غفاری

  • تخصص:

    فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی )

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، آزادشهر، امامت‌36