یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص کودکان ( غدد اطفال و ... )
فارس

بهترین دکتر متخصص کودکان غدد اطفال و فارس

دکتر فرشید صادقی
  • دکتر فرشید صادقی

  • تخصص:

    متخصص کودکان ( غدد اطفال و ... )

  • فارس- شیراز- خیابان زند- نبش بیست متری سینما سعدی- مجتمع پزشکی شیراز- طبقه دوم