یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص طب سالمندان
تهران

بهترین دکتر متخصص طب سالمندان تهران

دکتر مریم نیک صولت
  • دکتر مریم نیک صولت

  • تخصص:

    متخصص طب سالمندان

  • مطب 1: تهران، خ ستارخان، بیمارستان حضرت رسول - مطب 2: تهران، خ فداییان اسلام بیمارستان فیروزابادی