یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص کودکان ( اطفال )
فارس

بهترین دکتر متخصص کودکان اطفال فارس

دکتر هاشم رفیع زاده
  • دکتر هاشم رفیع زاده

  • تخصص:

    متخصص کودکان ( اطفال )

  • استان فارس ، شهرستان شیراز ، بلوار مدرس ، روبروی درب دوم پایگاه ، جنب دفتر اسناد رسمی ، نرسیده به بانک صادرات