یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص داخلی ( ریه )

بهترین متخصص داخلی ( ریه )

دکتر خالد فتحی زاده
دکتر فریبا شکری
  • دکتر فریبا شکری

  • تخصص:

    متخصص داخلی ( ریه )

  • تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - دارآباد
دکتر سارا رحمانیان
دکتر زهرا نوری
  • دکتر زهرا نوری

  • تخصص:

    متخصص داخلی ( ریه )

  • تهران -کیلومتر 18جاده خاوران - پاکدشت بعد از خاتون آباد