یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشک عمومی (کارشناس پزشکی قانونی)

پزشکان پزشک عمومی (کارشناس پزشکی قانونی)

دکتر محمدرضا فهمیده
  • دکتر محمدرضا فهمیده

  • تخصص:
    پزشک عمومی (کارشناس پزشکی قانونی)
  • تهران- خیابان گلبرگ غربی(جانبازان)- خیابان صفایی - کوچه ایزدی- پلاک 2- کلینک آریا
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها