یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص طب اورژانس
اصفهان

بهترین دکتر متخصص طب اورژانس اصفهان

دکتر سعید امیرصدری
  • دکتر سعید امیرصدری

  • تخصص:

    متخصص طب اورژانس

  • بیمارستان فوق تخصصی جزیره کیش: جزیره کیش میدان هرمز بیمارستان ابن سینا