یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ( مشاور کودکان )

پزشکان کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ( مشاور کودکان )

حمیده جنگجو
  • حمیده جنگجو

  • تخصص:
    کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ( مشاور کودکان )
  • کلینیک تخصصی 27خرداد: تبریز- بلوار29بهمن- روبروی بیمارستان 29 بهمن
    کلینیک پاستور: تبریز- خیابان آزادی- نرسیده به پل نصف راه- اول کوی فیروز- کوچه فلور
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها