یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
روانپزشک ( سلامت جنسی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر روانپزشک سلامت جنسی خراسان رضوی

دکتر امیررضا عطایی
  • دکتر امیررضا عطایی

  • تخصص:

    روانپزشک ( سلامت جنسی )

  • مشهد- امامرضا۴۸ - میدان ۱۵خرداد- کلینیک فوق تخصصی امام حسین(ع)
    مشهد - خیابان مفتح- وحید۳- بیمارستان فوق تخصصی امام حسین(ع)