یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کارشناس ارشد فیزیولوژی ( تغذیه ورزشی )
البرز

بهترین کارشناس ارشد فیزیولوژی (تغذیه ورزشی) البرز

دکتر نادر جعفری کلهری
  • دکتر نادر جعفری کلهری

  • تخصص:

    کارشناس ارشد فیزیولوژی ( تغذیه ورزشی )

  • کرج - چهارراه طالقانی جنوبی، نبش کوچه شهید عین الهی، ساختمان سبز