یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشک عمومی ( پزشک دیابت )
فارس

بهترین دکتر پزشک عمومی پزشک دیابت فارس

دکتر میلاد مرادی
دکتر محمدرضا هاشم پور
  • دکتر محمدرضا هاشم پور

  • تخصص:

    پزشک عمومی ( پزشک دیابت )

  • استان فارس ، شهرستان شیراز ، خیابان زند ، خیابان پوستچی ، نبش هدایت ، ساختمان امیریه ، طبقه اول ، واحد 1