یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
اپتومتریست
آذربایجان شرقی

بهترین اپتومتریست آذربایجان شرقی

دکتر حسن خضری
  • دکتر حسن خضری

  • تخصص:

    اپتومتریست

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، میدان پنجم مرداد ( بلوار علوی )، مرکز آموزشی و درمانی چشم پزشکی علوی