یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشک عمومی
آذربایجان غربی

بهترین دکتر پزشک عمومی آذربایجان غربی

دکتر قاسم خدایی
دکتر محدثه بالنده
دکتر پیمان صانعی
  • دکتر پیمان صانعی

  • تخصص:

    پزشک عمومی

  • استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بلوار مولوی 1 ، روبروی خیابان طوبی ، پلاک 50