یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشک عمومی
خراسان رضوی

بهترین دکتر پزشک عمومی خراسان رضوی

دکتر جمشید میرشاه پناه
دکتر مجید یکتا
دکتر احمد دستجردی
  • دکتر احمد دستجردی

  • تخصص:

    پزشک عمومی

  • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بلوار حجاب ، نبش 54 ، ساختمان پزشکان غرب مشهد ، طبقه اول ، واحد 114
دکتر نصرالله لطیفی تیلکی
  • دکتر نصرالله لطیفی تیلکی

  • تخصص:

    پزشک عمومی

  • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، خیابان حر عاملی ، بین چهارراه و عامل 20 ، پلاک 14 ، ترک اعتیاد رویش دوباره